DIGITALIZACIJA PODJETJA P4D

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA ZUPO.SI D.O.O.

Javni razpis P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

1

OPIS OPERACIJE

Operacija zajema celovito digitalno preobrazbo podjetja na naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost in Industrija 4.0.

2

NAMEN IN CILJI OPERACIJE

Podjetje je zaznalo svetovni trend digitalizacije v vseh fazah poslovanja in se želi tudi samo digitalno transformirati. Le tako bo dosežen željen in pričakovan prehod na digitalni način poslovanja, ki bo omogočal večjo učinkovitost poslovanja, boljšo povezljivost z vsemi deležniki, trajnostni odnos do okolja, nove razvojne možnosti, dematerializacijo, uporabo novih tehnologij, dvig dodane vrednosti na zaposlenega in večjo odpornost na nepredvidljive globalne dogodke, podobne epidemiji COVID-19.

3

REZULTATI OPERACIJE

Podjetje bo izvedlo digitalno transformacijo, optimiziralo poslovne in storitvene procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati in komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. Pomembno bodo izboljšali digitalne kompetence vseh zaposlenih, v poslovne procese bodo integrirana nova sodobna digitalna orodja in rešitve.