INFORMACIJSKA VARNOST

Varovanje informacijskih sistemov in podatkov je stalen proces!

Trenutno je informacijska varnost v podjetjih pereč problem na globalni ravni. Že številni primeri zlorab v slovenskih organizacijah nakazujejo na čedalje večjo potrebo po varovanju informacijskega premoženja. V podjetju ZupO.si se zavedamo pomena informacijske varnosti v poslovnih okoljih, zato naši strokovnjaki pri svojem delu upoštevajo smernice in dobro prakso s tega področja.

Poleg tehničnih ukrepov, implementiramo v podjetja tudi pravilnike in politike ter izobražujemo in ozaveščamo uporabnike. Prav slednje se izkazuje kot eden izmen najboljših ukrepov v smeri informacijsko varne organizacije.

V sodelovanju z UM Fakulteto za varnostne vede, katedro za informacijsko varnost, smo razvili portal Safe Mode. Gre za celovit pristop k varovanju informacijskega premoženja, ki se osredotoča predvsem na uporabnika, obenem pa nudi tudi možnost tehnične podpore, pravnega svetovanja in detektivskih storitev.

Izvajamo tudi različne penetracijske teste, svetujemo in obravnavamo incidente.