Vsem strankam zagotavljamo 99,9% dosegljivost vseh storitev, vaša edina skrb postane vaš posel.

Upravljamo preko 500 fizičnih in virtualnih strežnikov s pripadajočo komunikacijsko infrastrukturo.

Preventivne aktivnosti za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in odzivnosti komunikacijske in strežniške opreme.

Upravljanje pravic dostopov do sredstev.

Preprečevanje zlorab socialnega inženiringa in izvajanje zlonamerne kode.

Varovanje informacijskega premoženja poslovnih partnerjev.

Nadomestna oprema v primeru izpada.

Zagotavljanje in spremljanje razpoložljivosti - SLA.