Vsem strankam omogočimo optimizacijo obstoječe IT infrastrukture, od načrta do izvedbe. Poskrbimo za optimalno delovanje in nemoteno delovno okolje.

Prednosti ZupO.si sistemskega skrbništva vključujejo

Izdelava posnetka stanja.

Popis virov in sredstev ter definiranje odvisnosti.

Opredelitev tveganj.

Načrtovanje predloga prenove ali optimizacije informacijskega sistema.

Projektna izvedba načrtovanih sprememb oz. optimizacij.

Dokumentiranje opravljenih posegov.

Opredelitev informacijskega premoženja organizacije.