Umik lastne IT infrastrukture v Zupo podatkovni center.

Prednosti gostovanja na oddaljeni lokaciji

Primerno opremljena strežniška soba, revizorsko preverjena za potrebe dolgoročne hrambe.

Najem napredne komunikacijske infrastrukture.

Najem virtualnih strežnikov.

Najem spletnih storitev.

Oddaljena lokacija za arhiviranje in/ali replikacijo on-site strežnikov.

Licenciranje programske opreme po dejanski porabi.

Diskovna polja za arhiviranje ali repliko.

Arhiviranje in replikacija strežnikov na nadomestno opremo znotraj podatkovnega centra.

Arhiviranje in replikacija strežnikov na oddaljeno lokacijo.